Hvem er vi:

Vores webstedsadresse er: https://extracarehypnose.dk/

Hjemmesiden gemmer IKKE følsomme personoplysninger.

Følsomme oplysninger er oplysninger om: Race og etnisk oprindelse, Politisk overbevisning, Religiøs eller filosofisk overbevisning, Fagforeningsmæssige tilhørsforhold, Genetiske data, Biometriske data med henblik på entydig identifikation, Helbredsoplysninger, Seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Hjemmesiden gemmer Heller IKKE;

 • Cpr-nummer
 • Ip-adresse
 • Kreditkort oplysninger.

Oplysninger der gemmes;

For at drive firmaet er det nødvendigt at vi kan servicere vores kunder og i den forbindelse gemmes oplysninger, som er klassificeret som ikke følsomme personoplysninger, dette er typisk:

 • Kontakt info; navn, adresse, telefon nr. eller mail adresse.
 • Opgaven; hvad skal laves, hvornår mm.
 • Fakturerings oplysninger; Fakture beløb, ordre linier, betalings status mm.
 • Cookies; hjemmesiden eller browseren, gemmer data og/eller cookies som indeholder information om hvor kunderne kommer fra (Google, søgning, Facebook, el lign.) og ofte også information om hvilke søgeord mulige kunder har brugt, men alle cookies er anonymiserede, således at extracare eller tredipart ikke har mulighed for at forbinde cookies med person oplysninger.
 • Besøgende på hjemmesiden har mulighed for at tilgå hjemmesiden via browsere der ikke efterlader data eller cookies, eller slette deres cookies i deres browser, efter besøg.

Beskyttelse af gemte ikke følsomme person oplysninger:

For at forhindre personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab, har den dataansvarlige, extracare sikret, databeskyttelsen igennem passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, bestående af flere “lag”, for tilsammen at skabe en tilstrækkelig beskyttelse af de ikke følsomme personoplysninger.

 • Hjemmesiden; opdateres dagligt, eller når der er opdateringer, hjemmesiden er beskyttet mod kendte sårbarheder, hackere, virus og forsøg på at gætte kodeord, og adgang er beskyttet af stærke kodeord. Hjemmesiden overfører data via en krypteret forbindelse.
 • Computere eller enheder der opbevarer data, er beskyttet mod virus og kendte sårbarheder, og scannes jævnligt.
 • Generelt; extracare, opbevarer data, under mindst “dobbeltlås”. dobbeltlås kan være; En fysisk dørlås, og et stærkt kodeord, Fysisk dørlås og rum alarm eller 2 lag af stærke kodeord.

Hvilke rettigheder har du over dine data:

Du kan altid bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor længe vi gemmer dine data:

 • Alle oplysninger og data der er en del af fakturering og regnskab, gemmes så længe det er et lovmæssigt krav.
 • Alle andre, ikke personfølsomme oplysninger gemmes så længe extracare syntes det giver mening i forhold til at pleje vores kunder, typisk 1-5 år.

Andet omkring beskyttelse af privatliv;

 • Kommentarer; som standard kan brugere ikke kommentere på indhold på hjemmesiden. Skulle det alligevel ske kan det slettes efter brugerens ønske.
 • Medier; som standard kan brugere ikke uploade billeder til hjemmesiden. Skulle det alligevel ske kan det slettes efter brugerens ønske.
 • Kontaktformularer; Brugere kan indtaste informationer via kontaktformularen, og uploade medier via kontakt formularen. extracare anbefaler, og angiver at brugere kun indtaster ikke person følsomme oplysninger.
 • Alle oplysninger / data der indtastes via kontaktformularer opbevares som angivet i afsnittet “beskyttelse..” på denne side. Alle oplysninger / data der indtastes via kontaktformularer, kan slettes efter ved brugerens ønske.
 • Alle medier uploadet via kontaktformularer opbevares som angivet i afsnittet “beskyttelse..” på denne side. Brugere af kontakt formular kan vælge at uploade billeder uden indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) Alle medier der uploades via kontaktformularer, kan slettes efter brugerens ønske.
 • Indlejeret indhold fra andre websteder; bruges ikke.
 • Analytics; Webstedet bruger Google analytics, opsamling, indhold og sletning følger der politikker angivet på denne side. Brugere kan undgå at analytics indsamler data ved at tilgå hjemmesiden med en browser der blokerer analytics, eller blokerer data indsamling generelt. Data kan slettes efter brugerens ønske.